Đăng Ký 4G MobiFone 60K 1 Tháng 2GB 1 Ngày – Gói ED60 Mobi