Đăng Ký 4G Mobi 2GB 1 Ngày Dùng Trong 7 Tháng – Gói 6NCT60