Đăng Ký 4G Mobi 2GB 1 Ngày Dùng Trong 14 Tháng – Gói 12NCT60