Các nhà mạng lớn nhất đang ngừng đăng ký mới với nhiều gói cước data từ ngày 15/6/2023.