Đăng Ký 4G Mobi 90K 1 Tháng Dùng Trong 12 Tháng – Gói 12C90N