Đăng Ký 4G Mobi 60GB 1 Tháng Dùng Trong 7 Tháng – Gói 6ED60