Đăng Ký 4G Mobi 2GB 1 Ngày Dùng Trong 3 Tháng – Gói 3NCT60