Đăng Ký 4G Mobi 60GB 1 Tháng Dùng Trong 14 Tháng – Gói 12FD60