Đăng Ký 4G Mobi 4GB 1 Ngày Dùng Trong 12 Tháng – Gói 12HD300N