Đăng Ký 4G Mobi 3GB 1 Ngày Dùng Trong 12 Tháng – Gói 12HD200N