Đăng Ký 4G Mobi 120GB 1 Tháng Dùng Trong 6 Tháng – Gói 6TN129