Đăng Ký 4G Mobi 120GB 1 Tháng Dùng Trong 3 Tháng – Gói 3TN129