Đăng Ký 4G Mobi 120GB 1 Tháng Dùng Trong 14 Tháng – Gói 12ED100