Đăng Ký 4G Mobi 120GB 1 Tháng Dùng Trong 12 Tháng – Gói 12TN129