MoMo, VNG, FPT và VinFast tham dự sự kiện cùng Tổng thống Mỹ