Huawei Mate X5 chính thức: nâng cấp nhẹ của Mate X3, pin 5.060mAh…