Google đang bị điều tra do vi phạm luật chống độc quyền trong ngành quảng cáo số.