Motorola G84 & G54 5G – Điện thoại thông minh ra mắt tại Châu Âu và Anh