Gói 12SM60 MobiFone Nhận 1080Gb Data Sử Dụng 12 Tháng