Gói 12C120T MobiFone Nhận Ngay 2520GB Sử Dụng 14 Tháng