Chiêu trò lừa đảo ‘bấm like để có cơ hội nhận trợ cấp 150.000 đồng tiền điện’.