Trải Nghiệm Dịch Vụ 5G Của MobiFone (28/12/2020 – 31/01/2021)